Reiki

Levensenergie van de geest

Wat is Reiki

Reiki is een paranormale therapie en behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een vorm van levensenergie, wordt behandeld. De term reiki bestaat uit twee Japanse karakters (kanji), te weten 霊 rei (‘geest’ of ‘ziel’) en 気 ki (‘energie’ of ‘levenskracht’). Een andere, populaire Westerse vertaling van 霊気 reiki is “universele levensenergie”, of simpelweg “het leven”, “de wereld”. Bij het toepassen van reiki worden lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als een geheel gezien.

Universele levensenergie

De reikibeoefenaar treedt bij een reikibehandeling op als intermediair, voor het doorgeven van universele levensenergie aan de ontvanger. De energie vindt zelf haar weg door het lichaam en de geest van de ontvanger. De doorgegeven energie heeft een voedende en harmoniserende werking op energiebanen (nadi’s) en chakra’s. Het doorgeven van deze energie kan ook plaatsvinden door directe handoplegging en op afstand. Dit doorgeven van energie heeft een positieve invloed uitoefenen op disharmonie in ieder deel van het menselijk wezen. Het heeft een alomvattende harmoniserende uitwerking op alles waaraan energie ten grondslag ligt, zowel mensen, dieren, planten, objecten als situaties. Reiki wordt toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, en eveneens ter versterking van gezondheid en welbevinden.

Reiki methode

De energie waarmee men in de Reikimethode werkt is overal aanwezig en zou het fundament van de wereld kunnen zijn. Deze energie, die zich op verschillende niveaus (causaal, mentaal en fysiek) manifesteert vormt als zodanig alle voorwerpen en wezens. Energiestromen in lichamen die geblokkeerd raken door bijvoorbeeld nog niet verwerkte negatieve ervaringen uit het verleden, met lichamelijke en geestelijke problemen als gevolg, zijn door deze vorm van handoplegging te regenereren door deze blokkades op te heffen.

Reiki wordt gezien als kosmische en niet als persoonlijke energie, deze energie wordt slechts doorgeven.