Hypnotherapie

De kijk op jezelf vanuit een nieuw perspectief

Wat is Hypnotherapie?

Hypnotherapie is het inzetten van hypnose als middel tegen psychische en lichamelijke klachten. De patiënt wordt door de hypnotherapeut door middel van voornamelijk verbale communicatie in een lichte trance gebracht maar behoudt de controle over zichzelf.
De trance die door hypnose wordt opgewekt heeft een aantal kenmerken welke therapeutisch goed bruikbaar zijn. Je kunt hierbij denken aan ontspanning, verhoogde lichamelijke en geestelijke openheid en bewustwording van belemmerende overtuigingen.

Het idee achter hypnotherapie

De hypnotherapeut gaat er vanuit dat vele vergeten of weggestopte gebeurtenissen en herinneringen zich bevinden in het onderbewuste. Ook is hier vaak het allereerste begin van gedragspatronen terug te vinden. In dit vergeten archief zijn dus de oorzaken en gebeurtenissen te vinden die aanleiding kunnen geven tot problemen in het dagelijks leven. Hypnotherapie brengt een communicatieve verbinding met dit onderbewuste en geeft zo inzicht in onbewuste gevoelens en ideeën. Met de verkregen informatie kan een proces van genezing in gang worden gezet.

Is hypnotherapie iets voor jou?

Er zijn geen speciale eigenschappen nodig om onder hypnose te kunnen raken en deze behandelmethode is voor vrijwel iedereen geschikt. Klassieke vormen van hypnotherapie werken veel met een diepe hypnotische trance en in de moderne hypnotherapie wordt vaak een lichtere trance geïnduceerd waardoor de patiënten een veel actievere rol kunnen innemen.